Καλέστε: +30 210 240 1300
Βρείτε μας: Λ. Πάρνηθος 164, Αχαρνές

Δομημένη Καλωδίωση

Τι είναι η δομημένη καλωδίωση

Μια ηλεκτρολογική εργασία δομημένης καλωδίωσης αφορά την καλωδίωση μέσω της οποίας επιτυγχάνεται μετάδοση φωνής και δεδομένων μέσα σ’ ένα κτίριο. Αναλυτικότερα, ασχολείται με τον τρόπο που θα εγκατασταθούν τα μέσα μετάδοσης, τα οποία είναι απαραίτητα για τη σύνδεση δικτυακών συσκευών σε κτίρια πάσης φύσεως. Μέσω της δομημένης καλωδίωσης είμαστε σε θέση να πετύχουμε μεταφορά φωνής, εικόνας και δεδομένων, αλλά και να εγκαταστήσουμε συστήματα θερμοκρασίας κι εξαερισμού, πυρασφάλειας και συστήματα ασφαλείας.

Που εφαρμόζεται η δομημένη καλωδίωση

Η δομημένη καλωδίωση έχει ένα τεράστιο εύρος εφαρμογών εξαιτίας των πολλαπλών χρήσεών της. Έτσι, εφαρμόζεται σε βιομηχανικές κι εμπορικές εγκαταστάσεις, σε κτίρια, σε φωτοβολταϊκά πάρκα, σε νοσοκομειακές μονάδες, αλλά και σε οικίες.

Τι περιλαμβάνει η δομημένη καλωδίωση

Η ηλεκτρολογική εργασία της δομημένης καλωδίωσης έχει πολλές εφαρμογές κι έτσι περιλαμβάνει διάφορα στάδια.

● Για τα δίκτυα Internet και Ethernet, πραγματοποιείται τοποθέτηση καλωδίων, τοποθέτηση πριζών RG45, τερματισμός καλωδίων, καθώς και μέτρηση και πιστοποίηση της καλωδίωσης.

● Για τα τηλεφωνικά κέντρα, η εργασία περιλαμβάνει τοποθέτηση καλωδίων, αλλά και μέτρηση και πιστοποίηση της καλωδίωσης.

● Για την τοποθέτηση σε rack, η δομημένη καλωδίωση περιλαμβάνει τη διασύνδεση των patch panels και δίνεται σε πλήρη λειτουργία.

Για καθεμία απ’ τις παραπάνω εφαρμογές πραγματοποιείται ηλεκτρομηχανολογικό σχέδιο που θα ορίσει τη σωστή διασύνδεση της καλωδίωσης. Επιπλέον, προμηθευόμαστε τον εξοπλισμό, τοποθετούμε την καλωδίωση και κάνουμε τη διασύνδεση.