Καλέστε: +30 210 240 1300
Βρείτε μας: Λ. Πάρνηθος 164, Αχαρνές

Καλωδίωση Συστήματα Παρακολούθησης CCTV

Τι είναι η καλωδίωση συστήματων παρακολούθησης CCTV

Η καλωδίωση CCTV είναι μια ηλεκτρολογική εργασία, απαραίτητη για την εγκατάσταση συστημάτων παρακολούθησης σ’ ένα κτίριο. Η σωστή πραγματοποίηση της διασύνδεσης των καλωδίων σας εγγυάται τη σωστή λειτουργία του συστήματος CCTV. Η εργασία αφορά στην καλωδίωση, στην τοποθέτηση καμερών στο εσωτερικό και το εξωτερικό του κτιρίου, αλλά και στην εγκατάσταση του καταγραφικού.

Που εφαρμόζεται η καλωδίωση συστήματων παρακολούθησης CCTV

Τα συστήματα CCTV έχουν εφαρμογές σε κτίρια πάσης φύσεων. Γι’ αυτό το λόγο και η καλωδίωση CCTV εφαρμόζεται σε βιομηχανικές κι εμπορικές εγκαταστάσεις, σε κτιριακές εγκαταστάσεις, σε φωτοβολταϊκά πάρκα, σε νοσοκομειακές μονάδες και σε κατοικίες.

Τι περιλαμβάνει η καλωδίωση συστήματων παρακολούθησης CCTV

Το πρώτο στάδιο για την καλωδίωση CCTV είναι η σύνταξη ηλεκτρομηχανολογικού σχεδίου για το έργο, στα πλαίσια του οποίου θα πραγματοποιηθεί μελέτη και καθορισμός των διασυνδέσεων. Έπειτα, προμηθευόμαστε τον πιστοποιημένο εξοπλισμό και τα απαραίτητα υλικά, τοποθετούμε την καλωδίωση και υλοποιούμε τη διασύνδεση των υλικών και τον προγραμματισμό του ολοκληρωμένου συστήματος CCTV.