Καλέστε: +30 210 240 1300
Βρείτε μας: Λ. Πάρνηθος 164, Αχαρνές

Διασύνδεση Γενικών Πεδίων Χαμηλής Τάσης

Τι είναι η διασύνδεση γενικών πεδίων χαμηλής τάσης

Με τη διασύνδεση γενικών πεδίων χαμηλής τάσης εγκαθιστούμε τους κεντρικούς πίνακες, από τους οποίους φεύγει το ρεύμα προς τους υποπίνακες της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης. Επιπλέον, αυτή η ηλεκτρολογική εργασία περιλαμβάνει μελέτη και σχεδιασμό για την αφετηρία της εγκατάστασης ώστε να διαμορφωθούν κατάλληλα οι χώροι για την εγκατάσταση των υποπινάκων. Κατά περίπτωση, η συγκεκριμένη ηλεκτρολογική εργασία μπορεί να αφορά την τροποποίηση της υπάρχουσας εγκατάστασης ή την εκ νέου εγκατάσταση ενός νέου συστήματος.

Που εφαρμόζεται η διασύνδεση γενικών πεδίων χαμηλής τάσης

Η διασύνδεση γενικών πεδίων χαμηλής τάσης έχει ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών σε πάσης φύσεως κτίρια. Οι κύριες εφαρμογές της αφορά τις βιομηχανικές και τις εμπορικές εγκαταστάσεις, τις κτιριακές εγκαταστάσεις, τα φωτοβολταϊκά πάρκα και τα νοσοκομεία.

Τι περιλαμβάνει η διασύνδεση γενικών πεδίων χαμηλής τάσης

Η ηλεκτρολογική εργασία ξεκινάει με την ενδελεχή μελέτη και τη δημιουργία μονογραμμικού σχεδίου από το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έπειτα, προμηθεύουμε τον κεντρικό πίνακα της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και τοποθετούμε την καλωδίωση του έργου. Όταν είναι όλα έτοιμα, κάνουμε τη διασύνδεση και τροφοδοτούμε τους υποπίνακες με πιστοποιημένα εργαλεία, σύμφωνα με όσα έχουν προβλεφθεί στο αρχικό σχέδιο.