Καλέστε: +30 210 240 1300
Βρείτε μας: Λ. Πάρνηθος 164, Αχαρνές

Kαλωδίωση Ισχυρών Ρευμάτων

Τι είναι η καλωδίωση ισχυρών ρευμάτων

Η καλωδίωση αποτελεί μια κρίσιμη ηλεκτρολογική εργασία σε κάθε εγκατάσταση. Ο βασικός της διαχωρισμός είναι μεταξύ ισχυρών και ασθενών ρευμάτων. Πιο συγκεκριμένα, η καλωδίωση ισχυρών ρευμάτων αφορά στην εφαρμογή αυτοματισμών. Ενδεικτικά, αυτοί οι αυτοματισμοί συμβάλουν στην εύρυθμη λειτουργία των ρευματοδοτών και του φωτισμού. Επιπλέον, συμβάλλουν και στη λειτουργία των κλιματιστικών μονάδων, των fan coil μονάδων, των υποπινάκων, των συστημάτων αδιάλειπτης τροφοδοσίας UPS, των καλωδιώσεων ΗΖ, και λοιπών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.

Που εφαρμόζεται η καλωδίωση ισχυρών ρευμάτων

Η καλωδίωση ισχυρών ρευμάτων εφαρμόζεται σ’ ένα μεγάλο εύρος κτιρίων και τοποθεσιών. Οι βασικότερες εφαρμογές αυτής της ηλεκτρολογικής εργασίας είναι οι βιομηχανικές και εμπορικές εγκαταστάσεις, οι κτιριακές εγκαταστάσεις, τα φωτοβολταϊκά πάρκα, και οι νοσοκομειακές εγκαταστάσεις.

Τι περιλαμβάνει η καλωδίωση ισχυρών ρευμάτων

Η καλωδίωση ισχυρών ρευμάτων ξεκινά με τη μελέτη του ηλεκτρομηχανολογικού σχεδίου του έργου. Έπειτα, προμηθευόμαστε τον απαραίτητο πιστοποιημένο εξοπλισμό και τα ποιοτικά υλικά που χρησιμοποιήσουμε στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Το άρτια καταρτισμένο προσωπικό μας τοποθετεί την καλωδίωση ισχυρών ρευμάτων και υλοποιεί τις διασυνδέσεις βάσει του σχεδίου.