Καλέστε: +30 210 240 1300
Βρείτε μας: Λ. Πάρνηθος 164, Αχαρνές

Φράγκου Call Center

Αθήνα, Ιούνιος 2023

Η M&V ELECTROWORKS επιλέχθηκε για τη μελέτη και υλοποίηση των ηλεκτρολογικών εργασιών του νέου call center της δικηγορικής εταιρίας Φράγκου.

Στα γραφεία της εταιρίας έγινε εγκατάσταση φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας, και πυρανίχνευσης. Επιπλέον ηλεκτρολογικές εργασίες αφορούν στις καλωδιώσεις ισχυρών και ασθενών ρευμάτων, καθώς και η διασύνδεση πινάκων.

Υπό την επίβλεψη της κατασκευαστικής εταιρείας space matters, προχωρήσαμε στις παρακάτω ηλεκτρολογικές εργασίες:

  • ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ
  • ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ
  • ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
  • ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
  • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ SERVER ROOM
  • ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ
  • ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΧΑΡΑΣ
  • ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ